THE WONDERFUL WORLD OF DISSOCIA Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Norska, Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Anthony Neilson återkommer nu med en barnförbjuden och bitvis mycket yster version för vuxna av Alice i Underlandet. Den unga kvinnan Lisa får erfara att hon förlorat en timme av sitt liv och för att vinna den åter, måste hon in rasande fart bege sig till vanvettets sankmarker, en underjord där figurerna i lika stolliga som oförutsägbara. Men vilka strapatser Lisa går igenom och vad hennes egendomliga resa verkligen innebär, upptäcker vi efterhand. Är det en kvinnas väg till ett mentalt sammanbrott?