TIDEN UTEN BØKER Pjäser

Språk: Engelska, Norska, Spanska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Hur prata om någonting som inga ord kan beskriva?

TIDEN UTEN BØKER handlar om minnen och glömska, om att väcka det glömda till liv igen.
Om värdet att veta vad som hände med vår familj och våra vänner, och om att hålla berättelserna levande.
Stycket utgår från berättelser om Uruguay, under  diktaturen 1973-85 och åren efter.
Fokus ligger på kvinnors erfarenheter. Och vad som hände utanför och inuti fängelserna.
Texten är inte dokumentär – i språket och formen samsas både det poetiska och det smärtsamt realistiska.
Den dramatiserar inte tortyr, eller romantiserar offer.
Men den behandlar frågor om vad glömska, förtigande och tystnad innebär.

#diktatur  #förtryck  #politiskfångenskap