TILBAKEKOMSTENE Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Norska, Polska, Turkiska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En absurd historia om den kärleksfulla familjen där den omtänksamma och trygga ytan brutalt förstörs.
Far och mor får uppleva sin sons försvinnanden, men den upphetsade ängslan inför katastrofen övergår till total likgiltighet.

”Tilbakekomstene” är på ytan en enkel text med starka symboliska undertoner. Är Gustav död redan från början – är återkomsterna fantasier? Är han – likt den son som utgör grund för ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” – en livslögn?” / SvD

#absurdism