TILL MIN MAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

Dagbok över en förlorad make Efter mannens död börjar Felicia skriva dagbok över deras liv och gemensamma minnen. Men under skrivandets gång växer känslan av obehag och skuld och skapar oro och smärta. Det är inte bara odelad kärlek och sorg hon känner. Vreden över att alltid komma i andra hand, att ständigt försaka sig själv för någon annan, rister bilden och känslorna. Sakta kommer hon närmare sanningen. Det är en modig och klarögd bild av en kvinnans förvandling och frigörelse, hur en kris i livet kan bli början till något nytt och bättre. Stor framgång på Irland och i Norge.