TIMMARNA MED RITA Pjäser

WILLY RUSSEL

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen Timmarna med Rita är ett humoristiskt kammarspel i två akter som utspelas i universitetslektor Franks arbetsrum på ett universitet någonstans i norra England. Vi möter två karaktärer som inledningsvis står så långt man kan komma från varann på livets spelplan. Frank är en professor i litteratur som under åren blivit totalt desillusionerad. I Franks ögon är hela akademivärlden pretentiös och falsk, och det enda som hjälper mot den känslan är att dricka. Rita är en ung frisörska som kommer till Frank genom det öppna universitetet. Rita har ambitioner utöver det vanliga, hon vill lära sig om vad litteraturen kan säga om livet och om evigheten, hon vill göra en bildningsresa och en klassresa. I ett års tid träffas Frank och Rita på hans arbetsrum och pratar – om böcker och litteratur, men mest om kärlek, drömmar, och om att hitta sin egen röst.

#Klass #kön #bildning #makt