TJECHOVS MÅSEN Pjäser

BORIS AKUNIN

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#klassikerbearbetning, #komedi

 

#tjechov  #akunin  #klassikerbearbetning