TO BE OR NOT TO BE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#fars, #komedi

Efter Ernst Lubitschs film från 1942. En hejdlöst rolig fars mot svart bakgrund.

#filmadaption  #fars