TOKFURSTEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

”Finns det något mindre än ett barn som ingen älskar.?” Detta är den ömsinta och våldsamma berättelsen om ett övergivet barns helvetesresa med en söndertrasad själ och ett sviktande förstånd. I starka poetiska bilder och med smärtans djupa färger följer honom författaren från psykosens inferno till ett långsamt uppvaknande i en ljusare tillvaro.