TORDYVELN FLYGER I SKYMNINGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Dramatisering Kay Pollak

Vem är den gamla damen som vill spela schack i telefon? Hur ska man tyda viskningarna i Jonas Berglunds bandspelare? Finns den tretusenåriga egyptiska gravstatyn kvar och i så fall var? Har den märkliga blå blomman ett eget liv? Vad är det som påverkar historiens gång? Slumpen, viljan eller något annat? Här är den fantastiska berättelsen om några ungdomars mystiska upplevelser i byn Ringaryd i Småland. Och om hur två till synes tillfälliga händelser gör att vissa gömda och glömda förhållanden rullas upp och slutligen avslöjas./ur boksidan.net/