TOWN BLOODY HALL Pjäser

New York, 30 april, 1971. En legendarisk kväll, en mytomspunnen feministisk debatt.
Den amerikanske författaren Norman Mailer gjorde i essän Könens fånge upp med dåtidens kvinnorörelse. Debatten som följde blev livlig, och Norman Mailer och fyra framstående feminister bjöds in till ett öppet samtal i Town Hall.
Vad har dåtidens feminism att säga feminismen av idag? Är vi äntligen fullkomligt fria?

#kvinnorörelse