TRAUMA Pjäser

Språk: Engelska, Tyska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

Ett både uppslitande och ömsint drama om två sinsemellan helt olika kvinnor som förenas under ett gemensamt öde och våldsamt brutala livsvillkor.
Verena, den äldre, är en förmögen kvinna som arbetar som stödperson till misshandlade kvinnor. Hennes kontakt med den unga Kitty avslöjar efterhand bådas livshelveten men leder dem in i en lidelsefull kärleksrelation.