TRE LÅNGA KVINNOR Pjäser

EDWARD ALBEE

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

En berättelse om tidens gång. Edward Albee porträtterar en kvinnas levnad genom tre kvinnor i åldrarna 92, 56 och 26 år. De glider inför våra ögon samman till en enda kvinna uppdelad i tre gestalter. Livsögonblick möts som annars är åtskilda. Det blir ett rikt porträtt av ett kvinnoliv. Här möts sorg och humor, förhoppningar och illusionslöshet, sanning och lögn.

#albee