TURISTER Pjäser

Språk: Danska, Polska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”I ett artificiellt paradis någonstans i det globala Syd vistas två par på semesterresa. På ett plan är tillvaron precis så bekymmerslös som den framställs på resebyråernas affischer:pool, partyn och paraplydrinkar.Under ytan är verkligheten en annan! …Under en maskerad krackelerar de sociala karaktärsmaskerna, och kvartetten sprängs i en implosion som slutgiltigt förvandlar turisterna till de terrorister de mest av allt fruktar.”/DN
” Ett maktspel a la Pinter…korsande spänningsfält laddar atmosfären…Dahlström ställer oss i Turister inför ett mera igenkännbart och smygande obehag än det nakna övervåldet i ett par av hans tidigare pjäser! Åskådarens huvud aktiveras,inte bara magen. Jag tror att Dahlströms dramatik har vunnit en del på det. Framför allt öppnar han för fler tolkningsmöjligheter för regissörerna! Jag ser redan fram mot nästa uppsättning av Turister!” /Expressen
”En komedi med mörka undertoner…omgivningen upplevs som alltmer Kafkalikt hotfull och i .o.m detta stegras också komiken, tills den vetter mot det groteskt absurda.” (SD)