TYNGDE Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Tyngde är två sceniska dikter från det hinsides. Två män, som inte finns på jorden, som inte äger vikt, talar genom varsin nu levande människa. En har slutat sitt liv, en är ännu inte född.
Den första rösten tillhör en man vars liv går sönder när hans partner drabbas av missfall. Han talar genom en helt ung flicka, om lyckan som var och det som sedan blev.
Den andra rösten ger oss sitt kommande livs berättelse genom en äldre man, en skådespelare. Det liv rösten förmedlar tillhör en man som tidigt drabbas av polio och genom hela livet lider av sviterna. Han har klumpfot och skolkamraterna fryser honom ute. Han flyr till rabatter, växthus och odling. I tonåren blir han varse att han åtrår män och tar sig från den nordliga landsbygden till storstaden. Där finner han gemenskap i en frikyrka, men utesluts ur församlingen när han berättar om sitt begär. Till slut träffar han sin stora kärlek – den man som nu står framför oss och vars mun han talar genom.

Det är en bedövande vacker text. En scenisk dikt om längtan och rop om närhet. Och om att äga vikt.