TYP FÖRSVUNNEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

En pjäs om möjligheterna och modet, att välja väg i livet, med bibehållen integritet. Nicole och hennes syster Jasmine är blivande stjärnor i isdans. Just när de ska vinna junior-SM försvinner Nicole. Jasmine gör set enda rätta; tar kontakt med den verklige experten på området, detektiv Glas. Men i Glas teorier om försvunna, ingår idén om det självvalda försvinnandet, och att dessa personer ska lämnas ifred.

#frihet  #tonår