UNDER VÅR HIMMEL Pjäser

Språk: Norska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En pjäs om hur hemkänsla påverkar vår identitet. Det handlar om bygdens betydelse för människor i glesbygden, såväl för kvarboende och för dem som flyttat, eller står i begrepp att flytta, som för återvändare och inflyttare. Den ger fler skiftande perspektiv än den enfaldiga avfolkningsaspekten. I föreställningen som Lene Therese Teigen själv regisserade på Teater Innlandet blandades text och skådespeleri med musik, dans och landskapsbilder och utdrag ur intervjuer till ett sceniskt collage.