UNDERKASTELSE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna

av Lucas Svensson & Emil Graffman efter en roman av Michel Houellebecq.          

Året är 2022 i Frankrike. Partiet Muslimska broderskapet har med sin karismatiska ledare tagit makten. Litteraturläraren François betraktar desillusionerat sitt eget och samtidens tillstånd. Hur långt är han beredd att gå för att få det bättre? Kan höjden av mänsklig lycka möjligen bestå i största möjliga inordning? Största möjliga underkastelse?

I sin senaste roman tränger Michel Houellebecq åter in i den europeiska människans självbild. Han provocerar, leker med våra fördomar och vänder upp och ner på vedertagna resonemang./Göteborgs Stadsteater