UNTERTAGBLUES Pjäser

Språk: Tyska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Handlingen utspelas på en tunnelbana i en storstad. De av och påstigande attackeras av en man – en vilde – som skriker åt dem: Ni måste vara tillsammans med mig! Hallelulja! Miserere! Flod utan ebb. Ni förbannade oundvikliga! Ingen svarar! Först när en vild kvinna kommer in förändras spelet. Peter Handkes nya pjäs har drag av både vreden i Publikskändning och poesin i Timmen då vi inte visste något om varandra.