UPPFOSTRARNA & DE OUPPFOSTRINGSBARA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 11 | Roller: 5 k , 6 m

#Familjeföreställningar, #Från ca 13 år

Aldrig förr har föräldrar känt sig så förvirrade.
Aldrig förr har skriket efter metoder i barnuppfostran varit så stort.
Aldrig förr har barn ringt så många samtal till nödtelefoner.
Och aldrig förr har vuxna ägnat så mycket tid åt sina barn.
Uppfostrarna och De Ouppfostringsbara borrar sig in i frågorna som fladdrar kring matborden:
Hur är man en bra förälder?
Hur är man ett bra barn?

Två pjäser som blivit en föreställning om uppfostran. Den första, Uppfostrarna, kretsar kring föräldrarna, och det stora dåliga samvete som behärskar dagens föräldrageneration. Duger vi över huvud taget till som förebilder för våra barn? Hur ska vi gå tillväga för att vinna respekt och få våra barn att lyda? Vill vi få dem att lyda? Ett spel om makten i familjen, där makt har blivit att argumentera, nu när våldet är förbjudet. Vem behöver varandra mest? Är det barnen som behöver föräldrarna eller föräldrarna som behöver barnen?
Båda pjäserna bygger mycket på research och samtal med både vuxna och barn, men lyfter sig långt från det dokumentära in i en motsägelsefull och både humoristisk och djupt allvarlig diskussion om det ömsesidiga beroende och den djupa samhörighet som förenar föräldrar och barn. Pjäserna kan spelas både var för sig och som en gemensam helafton./Erik Uddenberg

Två pjäser som kan spelas tillsammans som en helaftonsföreställning.

”Erik Uddenbergs pjäser handlar om det vi alla har gemensamt, att vara eller att ha varit barn. De vuxna försöker vara goda föräldrar, det vill säga goda människor, och barnen kämpar för att och uppfylla föräldrarnas önskningar. När det blir omöjligt, ger de upp…”  /SvD

#föräldraskap  #familj