UTANFÖR MITT FÖNSTER Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Josefin lever ett stillsamt liv, hon är sambo med Roger, och hon arbetar på ett sjukhus. På sjukhuset städar Goran, som gärna vill ta en fika med Josefin, men det blir svårt eftersom Roger härsklystet kontrollerar Josefins liv. Och där är Ester patient och hon berättar om en resa som hon borde ha följt med på en gång i sin ungdom… En exakt och gripande pjäs om en ung kvinnas förlamande instängdhet i ett höghus och i en relation där hennes enda tillflykt är att stå och se ut genom sitt fönster. Men det är också berättelsen om en stark längtan till förändring som långsamt pyr under ytan och som till sist slår ut i en våldsam men befriande brand.