UTELIGGARE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Han har rymt hemifrån för att leva i skogen, och möter henne på väg ut ur staden. Hon säger att han är en prins. Själv kallar hon sig troll. Hon vill att han ska bli hennes barn. En historia om uteliggare och mödrar, inspirerad av John Bauer och social verklighet.