UTRENSNING (PURGE) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Engelska, Finska, Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Utrensning öppnar ett fönster mot en avlägsen trakt i det nyligen självständiga Estland 1992. Aliide bor ensam på en bondgård vid den Estniska gränsen mot Ryssland. När hon hittar en ung rysk kvinna, Zara, utanför sitt hus, tvingas hon konfrontera sitt förflutna och sin ungdom.
Aliides syster Ingels är gift med Hans, som Aliide är kär i. För Hans skull gifter hon sig med en hatad parti-funktionär. I källaren gömmer Aliide sin älskade svåger. Hon förråder sin syster som blir deporterad till Sibirien tillsammans med den 10-åriga dottern Linda. Ett halvsekel senare inser Aliide att Zara är Lindas dotter.
Aliide är en klassisk anti-hjältinna. Till slut har hon svikit allt och alla, men vad har hon vunnit?

Med Aliide och Zara, sammanför Oksanen två generationers kvinnor, som representerar olika kapitel ur den estländska historien. Båda möter de samma utmaning: att skapa sig tillräckligt stort utrymme för att överleva i en mans-dominerad patriarkal värld.

#historiskt #identitet