VA JOE Pjäser

SAMUEL BECKETT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

”En pjäs för televisionen”

ur Pjäsens introduktion:
”Kamera.
Följer Joes inledande förehavanden på konstant avstånd, Joe i helfigur i bild hela tiden. Rummet i sin helhet behöver inte visas. Efter denna inledande förföljelse, mellan den första och sista närbilden av ansiktet, rör sig kameran i nio små rörelser in mot ansiktet, cirka tio centimeter åt gången. Alltså en rörelse framåt på ungefär en meter mellan den första närbilden, då rösten hejdar kameran för
första gången, och den sista närbilden. Varje rörelse hejdas av rösten, aldrig kamerarörelse och röst på samma gång.Kameran rör sig inte förrän rösten markerar ett långt uppehåll (vid slutet av varje stycke) och då inte förrän efter ca tre sekunder. Rörelsen framåt på 10 cm tar ca fyra sekunder innan den åter hejdas av rösten.
Rösten
Kvinnoröst, låg klar, avlägsen, ganska färglös, Rytmen absolut jämn, något långsammare än normalt. Mellan meningarna ett kort uppehåll på minst en sekund. Mellan varje avsnitt sju sekunders uppehåll, det vill säga tre innan kameran börjar röra sig och fyra för själva rörelsen innan den hejdas på nytt av rösten.
Ansiktet
Så gott som orörligt från början till slut, inga blinkningar under röstavsnitten, oberört utom i det att det avspeglar en stigande spänning i själva lyssnandet. Korta ögonblick av avspänning mellan avsnitten när kanske rösten har gett upp för kvällen och spänningen kan släppa på olika sätt tills den åter sätter in då rösten börjar på nytt.”

#beckett