VAD HETER DRÖMMAR? Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 3 år

Josettes föräldrar uppför sig inte alltid så som hon anser att föräldrar bör göra och därför hittar hon på pigan Jaqueline. Tillsammans med Jaqueline ser Josette till att varenda dag blir ett hisnande äventyr där pappor flyger till månen och mammor förvandlas till blommor och där kastruller svarar på tilltal.
En fantasifull berättelse om hur ett barn försöker tackla sin verklighet, förstå den, mogna till den och påverka den, men den är samtidigt en utmärkt lektion i den svåra konsten att vara pappa. För Josette skulle aldrig ha blivit Josette om hon inte vid sin sida haft en förstående pappa ? dvs. Ionescos alter ego ? som villigt ger sig in i Josettes fantasivärld.