VÅLD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Ett äktenskapsdrama om tre olika äktenskap: ett som varat under många år, ett bara några år gammalt och ett som just skall ingås. De tre paren har vart och ett sina dramatiska uppgörelser. De avslöjar hur obevekligt de utsätter varandra för våld, när samlivet som en gång startade i förälskelse och kärlek – utsätts för påfrestningar av egoism, rädsla, fåfänga, otillfredsställd sexualitet och maktbehov. Men det är inte fråga om fysiskt våld, utan det själsliga våld, som bryter ner samlivet mellan ”vanliga, lyckliga” människor. Det är en pessimistisk syn på äktenskapet som ges, men som alltid hos Moberg, finns här också en slags livsklokhet som berättar om hänsyn, förståelse och förlåtelse. Skådespelet får sin kraft ur den situation Moberg ger för dessa tre uppgörelser: Föräldrarna och deras gifta dotter med sin man har sina uppgörelser samma dag som den yngsta dottern ska gifta sig. Hon och hennes man har levt några år i ett fritt förhållande, men när de nu väntar barn har trycket blivit stort att de måste ingå äktenskap.