VÄLKOMMEN TILL PREKARIATET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna, #Från ca 16 år

”Välkommen till Prekariatet – den sköna, nya värld där flexibiliteten är religion och var och en sin egen lyckas smed! Möt invånarna i vår globala by av timvikarier, bemanningspersonal, frilansare och migrantarbetare. Kanske kan de lära just dig något om vikten av positiv inställning? Om betydelsen av det perfekta leendet? Om värdet av ett välutvecklat nätverk?” (ur Teateretablissemangets presentation)* Begreppet ”prekariat”, från ordet ”prekär” (besvärlig situation), beskriver den grupp i samhället som står utanför den etablerade arbetsmarknaden och därmed också de sociala trygghetssystemen. T.ex. långtidsarbetslösa och personer vars anställning eller uppehälle är osäker eller tillfällig.