VÅNING 12 Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 11 | Roller: 6 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

”/… /en scenisk resa genom ett svenskt förortshus har exakt den tonträff som svensk dramatik länge ropat efter /… /en hysterisk uppsluppenhet, bortom ironin, men gott och väl hitom farsen/…/ Ett tilltal som förmår berätta om ett av våld och främlingsskap sargat paranoit förortssverige, men som avstår från att förklara, bevisa, exemplifiera.” GT ”Väl fångad förortjargong /… /en vild fars kryddad med religiös mystik.” (SvD)