VÅR OFÖDDE SON Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En ung lärarinna blir gravid och gör abort. Ett inlägg i abortfrågan från 1945.