VAR TOG DU ELDEN? Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Strindbergs tre hustrur Siri von Essen, Harriet Bosse och Frida Uhl möts på en krog i Helsingfors. De talar om sitt liv med författaren, hur han påverkat dem som kvinnor, yrkespersoner, människor. Många osynliga trådar förenar dessa tre kvinnor. Var det August som skapade dem, eller de som skapade August? Var hans hat och kärlek lika förödande för dem? Ett tätt stycke på ett ständigt brinnande tema.

#biografiskt