VARJE VÅG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Efter texter av Vilhelm Moberg och Maryam Mirzai.

Varje våg är en iscensättning av utvandrarnas många, dramatiska veckor till sjöss på färden mellan Karlshamn och New York, interfolierat av nutida texter om att vara på flykt. Småländska bönder som aldrig har varit ifrån sin jordplätt befinner sig nu på ett oändligt hav på väg mot det okända. Parallelt berättas Maryam Mirzais moderna flykthistoria som även utspelar sig på havet i en helt annan typ av båt och slutar i säkerhet i en mörk, skräckinjagande, svensk skog som inte på något sätt påminner om civilisationen.