VÄRLDSFÖRBÄTTRAREN Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 1 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

En gammal man sitter hemma i förbittrad isolering med sin traktat för världens förbättring. Invalidiserad, lomhörd och skallig efter åratal av medicinering håller han sina monologer och tyranniserar sin hushållerska – eller är det kanske en älskarinna han håller kvar med vaga löften om äktenskap? Denna dag väntar världsförbättraren besök av några höga dignitärer från den lilla staden och dess universitet, som ska belöna honom för hans traktat med en hedersutmärkelse.