VÅRVISAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

#dramatisering

Dramatisering av Mika Fagerudd.

”En lugn och molnfri kväll i slutet av april kom Snusmumriken så långt norrut att snöfläckarna låg på norrsidan. Han hade vandrat hela dagen genom orörda landskap och över sig hört flyttfåglarnas rop. De var också på väg hem söderifrån.
Han var lycklig över sig själv, men skogen och vädret. Morgondagen och gårdagen var lika långt borta. Solen lyste klarrött mellan björkarna och luften var sval och mild.” /Vårvisan
En berättelse om Snusmumriken och Titi-oo.