VATTENFALL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Ann Henning är en svensk dramatiker och översättare bosatt på Irland. Hon har skrivit en trygg och trösterik pjäs om en människas strävan efter integritet och mening, och att bli tagen på allvar. Pjäsen är av ett slag man sällan ser idag.. Konflikten är tydlig, djup och allmängiltig. Men vi tycker oss skönja en annan syn på konflikt och situation Kanske är detta den stora, och nästan allomfattande medelklassens dilemma?