VD Pjäser

Språk: Engelska, Hebreiska, Polska, Ryska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En bisarr fars med svart botten om en sadistisk verksställande direktör som gör överraskande hembesök hos sina anställda. ”En pjäs som trots sin enkla uppläggning rymmer många tolkningsmöjligheter, så många bottnar att inte två personer i publiken uppfattar den lika… publiken blir också medskapande… vi ser oss själva, vår kultur, våra maktspel, vår jargong i en verklighetsskildring som är allt annat än enkelt moraliserande…”