VERSIONER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Dramatik för vuxna, #Från ca 16 år

Versioner är en pjäs som undersöker gränserna mellan sanning, upplevelse, uppfattning och lögn. För medan de flesta är överens om att objektiva fakta finns och är viktigt att hålla sig till, sägs sanning ofta vara mer av en individuell, subjektiv upplevelse. Men hur pass olika kan två personer uppleva samma situation? När blir påståendet att vi har olika uppfattningar ohållbart? Och hur villiga är vi att ifrågasätta det vi vill ska vara sant?

Pjäsen inspireras av samtidspolitiska händelser, som blåljugande presidenter och spridning av ”alternativa fakta”, men utspelar sig mitt i vardagen i en liten stad. För hur påverkas våra tankar om vad sanning och lögn är, i en politisk tid där själva begreppet sanning tycks mer och mer uppluckrat?.”