VI DRÖMMER, VI HOPPAS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Handlingen utspelar sig i familjen Gustavssons kiosk och café. Yngsta systern Anna-Viktoria drömmer om att bygga ut och starta lunchservering. Storasyster Anneli vill skriva en bekännelseroman och väktaren Thomas vill stjäla en Ford och flytta ihop med Anneli. En smärtsamt lågmäld historia om ensamhet och den vanmakt man kan känna inför sitt eget och andras liv.