VI HADE I ALLA FALL TUR MED RAMAVTALET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 5 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#satir

Som kommunal tjänsteman har Roland hittat sin plats på jorden. Fylld av engagemang kryssar han mellan likabehandlingsplaner, styrdokument och upphandlingsprocesser. Guldklockan från Göteborgs Stad hänger han stolt på handleden varje morgon. Ackompanjerad av sprängningarna från Västlänksbygget köper han in parkbänkar och kontorsmaterial enligt konstens alla regler.
Men när en ny vattenautomat måste upphandlas till kontoret dras Roland in i en Kafkalik intrig där han själv hamnar i skottgluggen. Varumärket Göteborg ska stärkas men istället vänds höga ideal till sin motsats bland kollegorna på kontoret. Girighet, medlöperi och brist på civilkurage drar förvaltningen allt närmare en upplösning.

Dramatikern är öppen för ändringar i texten för att anpassa den till aktuell spelplats.

#newpublicmanagement  #satir