VI KOMMER ATT LEVA IGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 13 | Roller: 6 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Vi kommer att leva igen är en slags dramatisering av urgammal poesi och heliga texter som härrör från olika nord- och sydamerikanska indianstammar samt eskimåfolk. Texterna är ett urval, hämtade ur Gösta Fribergs poesibok med samma namn.
En restaurang/nattklubb i nutid. En hovmästare, en DJ, en bartender, två Go go-dansare. Gästerna anländer. De har samtliga olika igenkännbara problem som har att göra med att växa och gå vidare; att återförenas, skiljas, lämna det gamla och bryta ny mark, finna eller återfinna kärleken. Personalen på restaurangen tillhandahåller vägen för att detta ska bli verklighet, allt från extas i dansens yra eller en hjälpande lugnande hand genom ett känslokaos.
Jag har skapat denna ram; miljön, rollerna, relationerna, handlingen. Replikerna är alla hämtade från urgamla texter skrivna av anonyma jägare och samlare. Dikter, trollformler, böner, drömmar, visioner ur en för mänskligheten gemensam, uråldrig mytologi för att skapa helhet och balans.
Pjäsen är en explosion i poesi, men ingen diktuppläsning, utan en syntes mellan det psykologiska individuella medvetandet och det som förenar på djupet.

”Jag drömde om dig i natt
Du gick längs stenarna på en strand
med mig
Jag drömde om dig, jag var som vaken
och följde dig
Du var vacker
som en ung säl
Jag ville ha dig
som jägaren som känner lust
efter en mycket ung säl
som dyker i och känner sig förföljd
Så var det
för mig”