VI MOT HELA VÄRLDEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Dramatik för vuxna, #Från ca 6 år

Vi mot hela världen är en ”soundwalk” – en berättelse om den första vänskapen, skildrad ur barnperspektiv, men också den vuxne berättarens tillbakablick. Historien utspelar sig bland farliga tonåringar, livliga gårdsfester samt verkliga och påhittade monster.
Målgruppen är barn 7-10 år samt vuxna.