VI SOM BLEV KVAR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

I Sverige tar drygt 1500 personer sitt liv varje år. Människor som av en eller annan anledning avslutar sina liv … men vad händer med oss som blir kvar?

Det här är en föreställning om mig eller kanske dig. Om oss. Vi barn, ungdomar och unga människor som blir kvar, hur fortsätter vi leva med en bottenlös sorg bakom oss? När vår mamma, pappa, bror eller kanske bästa vän avslutar sitt liv, när de har sagt att det här livet inte är värt att leva, vem ser oss då? Vem ser vad vi behöver och vill? Och vad gör de för att ta bort det onda? Det onda som inte kan tas bort av någon…

I en monologartad dialog möter vi ett antal unga människor som alla förlorat någon som stått dem nära genom suicid/självmord. Vi möter deras tankar, hopp, ilska, blogginlägg, bottenlösa sorg men också deras styrka och mod att gå vidare i livet. /Ur SMOT-s presentationstext