VILDA DJUR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år, #Från ca 16 år

Om chokladbollar, Linné och vem som egentligen är ”en riktig svensk”.

Sverige – ett modernt och jämlikt land. Här har alla barn samma möjligheter. De får gå i skola, det finns lagar mot barnaga och ingen ska bli särbehandlad på grund av hudfärg, ursprung eller sexuell läggning.
Allt det här låter ju bra, men hur är det egentligen? Blir alla behandlade på samma sätt och har alla barn och unga samma möjligheter? Det kanske rentav finns olika sorters ”svenskar”! Det finns i alla fall en oändlig mängd åsikter kring hudfärg, svenskhet och etnicitet. De värderingar vi har är kanske sprungna ur en annan tid, en annan plats, än vi själva tror. Har de ”goda, neutrala svenskarna” mörka hemligheter?
Rasismen – hur fungerar den? Vissa kallar varandra för svartskallar, andra för svennar. Ursprunget till vreden är inte alltid självklar. Ibland förlöjligar vi den som tycker sig ha blivit kränkt. Varför? Vad är det som får oss att tro att vi är så olika, bara för att vi råkar se olika ut?
Dramatikern Ninna Tersman har skrivit en stark pjäs, för högstadiet och gymnasiet, om sex personer som tvingas konfronteras med sina egna fördomar om både sig själva och andra.

#fördomar  #rasism  #etnicitet