VILDHUNDARNA Pjäser

Språk: Norska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Tre barn lever i det vilda som barnsoldater.

Det är viktigt att ställa de frågor som Vildhundarna ger upphov till. Vi är alla uppväxta med tron på det Goda och det Onda. Men vi lever i en värld där denna uppdelning inte stämmer, det finns inga superhjältar bara människor. För att inte tappa hoppet inför en verklighet som inte är så enkel måste vi förstå att det är vi som enskilda individer som har ansvar och makt att påverka den.”/Johan von Schreeb, Kirurg och Ordförande i Läkare Utan Gränser

#krig