VILSE GÅR NÅGON ALLTID Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Pjäsen är en ung författares mogenhetsprov. Några teman i pjäsen är urbaniseringen av Finland, den bräckliga barndomen och närhistorien behandlad både som nostalgi och satir. Men Lundáns rika och yviga text har fler dimensioner än så. I en av parenteserna skymtar namnen Hans och Greta – och där ligger kanske nyckeln till den ovanligt djupa genklang pjäsen väcker hos publiken. Textens styrka är att den är personlig, att ödena i den är exceptionella – men lik en klassikersaga är det en berättelse som är lätt att känna igen och tro på och som berör var och en av oss. VILSE GÅR NÅGON ALLTID varken beskyller eller moraliserar och når just därför i sina bästa stunder upp till både komedins smärta och tragedins försoning. (Ur nordisk Teaterunions motivering vid nomineringen till Nordiska Dramatikerpriset.) Översättning: Lars Hulden