VINTER Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Engelska, Franska, Italienska, Norska, Rumänska, Samiska, Svenska, Tjeckiska, Tyska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Ett stycke för en manlig och en kvinnlig skådespelare. Scenbilden är en park och ett hotellrum. Vinter är ett stillsamt passionsdrama om erotisk besatthet men också om vilsenhet och destruktivitet.