VISKLEKEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Viskleken handlar om gruvstrejken i Malmberget 1969.