VITBLOMMA Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 6 k

#Dramatik för vuxna

Är det generna som bestämmer i våra liv? Eller är det omgivningen som bestämmer vilka vi är? Pjäsen är som en musikalisk dikt som vävs kring dessa frågor, mer aktuella än någonsin. I centrum står en ung kvinna och hennes relation till sin dotter, vilken försvåras genom de politiska omständigheterna och de kvinnliga släktingarnas attityd. Monologen Vitblomma spelad och älskad av många finns nu tillgänglig i originalversionen för sex skådespelerskor.