VIVICA, JA MÅ HON LEVA I 100 ÅR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 5 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

I ”Vivica, ja må hon leva i 100 år” möter vi Vivica Bandler just på teatern. Vi ser när hon träffar skådespelare, hör henne resonera om teatern, ser henne intervjuas, hör löften hon ger sig själv, ser henne gräva ner sig i hemligheter, känner hennes syn på kärleken, får bilder från hennes tidigare liv och i hemmet hon växte upp i – och ser henne förbereda sig för kvällen då hon äntligen ska säga det hon behöver säga. / Ur Stockhoms Stadsteaters presentation

Vivica Bandler blev chef på Stockholms stadsteater 1969 – vilket blev början på en guldålder för teatern.

#biografiskt