VÖGELEIN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En psykedelisk kulturkrock mellan Wagner och fallet med Natacha Kampusch – den kidnappade österrikiska flickan som satt inspärrad en källare i åtta år. Så går det att beskriva Staffan Valdemar Holms Dramatendebut som pjäsförfattare. Vögelein är en drastisk och absurd pjäs om barns utsatthet och beroende av vuxenvärlden. Pjäsen hämtar näring från Wagner både när det gäller rollfigurerna och deras relationer – dvärgen Mime och ”hennes” ”adoptivson” Siegfried, en utflippad socialassistent och en mängd djur i olika skepnader. Vögelein är också en brutalt komisk kamp mellan språket och verkligheten – där språket inte alltid lyckas fånga den undflyende verkligheten. (ur Dramatens presentation)