VON DEN BEINEN ZU KURZ Pjäser

Språk: Engelska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

En familj: mamma, pappa, barn. Namnlös. Borgerlig. Allt skulle kunna var bra. Men pappan blir besatt av sin dotter från första stund. För flickan är faderns ”gränslösa” kärlek en del av hennes verklighet, hans begär en normalitet. Den bortstötta modern däremot betraktar sin dotter som en tjuv. Denna tragedis olika hållplatser – födelsen, det första övergreppet, zoo-besöket, barnkalaset, läkarbesöket, självmordet – skapas och kommenteras av utomstående. På det sättet konstruerar Brunner motstridiga bilder av de deltagande personernas känsloyttringar, och deras upplevelser av makt och vanmakt. Alla terapeutiska samtal till trots försvarar flickan sin ödesdigra relation till fadern.

#familj  #övergrepp