WOYZECK Pjäser

GEORG BÜCHNER

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#klassiker

Woyzeck är skriven av Georg Büchner (1813-1837). Verket var ofullbordat vid hans död, men har blivit postumt ”fullbordat” av ett antal författare, utgivare och översättare. Woyzeck har blivit en av de mest framförda och inflytelserika pjäser i den tyskspråkiga teaterrepertoaren.

Büchner började troligen att skriva på pjäsen mellan juni och september 1836. Vid tiden för Büchners tidiga död 1837, var pjäsen fortfarande i ett fragmentärt skick. Woyzeck publicerades första gången 1879 i en starkt omarbetad version av Karl Emil Franzos. Den fick sitt uruppförande 8 november 1913 på Residenztheater i München.

Woyzeck handlar om avhumaniserande effekter av doktorer, militär och kvinnor på en ung mans liv. Den ses ofta som ’arbetarklass’-tragedi, men den är svår att kategorisera. Den baseras löst på den sanna historien om Johann Christian Woyzeck, en perukmakare från Leipzig. I ett anfall av svartsjuka mördade han 1821 Christiane Woost, en änka med vilken han var sambo. Han blev senare hängd för brottet. Woyzeck är en kommentar både över sociala villkor och fattigdom. Kaptenen, som står högre på den sociala skalan, anser att Woyzeck brister i moral – särskilt i scenen där Woyzeck rakar honom. Kaptenen kopplar samman moral med välstånd och status. Han menar att Woyzeck inte kan ha moral i och med att han är fattig. Det är doktorns och kaptenens utnyttjande av Woyzeck som slutligen får honom att gå över gränsen. /hämtat från Wikipedia

Översättning: Lars Bjurman

#büchner  #klassiker